Stap met ons naar de rechter en stuur Doel 1 en 2 met pensioen

Eind 2015 besliste de regering om de levensduur van de oudste kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met tien jaar te verlengen. Dat houdt niet alleen belangrijke veiligheidsrisico’s in, maar blokkeert ook de overstap naar schone en veilige hernieuwbare energie.

Een onaanvaardbare beslissing, vonden wij en veel bezorgde burgers met ons.

Daarom vechten we de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 aan bij de rechtbank. Dat kunnen we niet zonder jouw hulp. Daarom startten we deze crowdfunding: met een budget van 5.000 euro zouden we onze advocaat en de gerechtskosten kunnen betalen. En dankzij jullie werd het een overdonderend succes. Ondertussen verzamelden we al meer dan het dubbele van dat doelbudget. Elke extra euro gaat naar ons strijdfonds en zullen we gebruiken om al het mogelijke te doen om van overbodige kerncentrales af te geraken. We volgen het energiebeleid strak op, blijven onze ministers in de gaten houden en trekken aan de alarmbel als het de verkeerde kant opgaat. Bijdrages zijn nog steeds welkom, zo maken we samen de weg vrij voor een schone energietoekomst.

Doel 1 en 2 openhouden is onwettig

Hoe staat het met de rechtszaak? We zijn naar het Grondwettelijk Hof gestapt, waar we de de rechter vragen om de nieuwe wet te vernietigen die het toelaat deze bejaarde centrales langer open te houden. Want de levensduurverlening van onze oude kerncentrales is niet alleen onverantwoord, maar ook onwettig: volgens internationale afspraken kan zo’n akkoord niet zonder een milieueffectenrapport én een publieke consultatie. Ook de Raad van State wijst daarop. Toch zijn Doel 1 en 2 ondertussen opnieuw opgestart. Lees meer over de juridische argumenten voor de rechtszaak. Het vonnis verwachten we in de loop van 2019.

Oude kerncentrales leggen een hypotheek op onze energietoekomst

  • Kernenergie is onveilig. Hoe ouder de kerncentrales, hoe groter het risico op een ongeval. En hoe langer de kerncentrales draaien, hoe groter de hoeveelheid gevaarlijk kernafval waar we toekomstige generaties mee opzadelen.
  • Doel 1 en Doel 2 zijn niet nodig om het licht te laten branden. Integendeel: ze staan de overstap naar 100% hernieuwbare energie in de weg, die noodzakelijk is om de klimaatverandering tegen te gaan. Meer info vind je onder ‘Kernenergie = slecht idee’.
  • Electrabel, uitbater van de kerncentrales en het dominante energiebedrijf in België, krijgt hierdoor een oneerlijk voordeel. Het wordt zo nog moeilijker voor nieuwe, propere stroomproducenten om een plek op de markt te veroveren.